Miniseminar – Den gode skolestarten


Vi byr på et gratis miniseminar for å inspirere og forberede deg som jobber i skolen. Miniseminaret tar opp ulike måter dere kan trekke tverrfaglige temaer inn i undervisningen, gode tips til skolestarten, samt åpner for samtale om hvordan høstens omstilling vil bli.

Velkommen ved Kristian Harerud Aa
Fem prinsipper for formidling av psykisk helse og livsmestring Vilde Vollestad
10 tips til skolestart Martin Johannssen
Panelsamtale om tverrfaglig arbeid
Julie Hvidsten Kristiansen (Storøya skole), Maria Elle (Jessheim videregående) og Martin Johannessen (Nyskolen). Vi tar opp konkrete utfordringer lærere har med ny arbeidsmetodikk, erfaringer panelet har gjort seg, samt diskuterer forslag til gode løsninger for tverrfaglighet på alle trinn.

Ved påmelding vil deltakerne få tilsendt et kapittel av boka til Vilde Vollestad «Hva er greia med meg, deg og alle andre?» om ungdoms psykiske helse. Kapittelet kan brukes som et konkret undervisningsopplegg om livsmestring for de fleste trinn. I tillegg vil deltakerne få tilsendt skolestartoppleggene «Mesternes mester» utformet av Julie Hvidsten Kristiansen.

Varigheten på miniseminaret er 60 minutter. Når du melder deg på får du direkte tilgang. Programmet er satt sammen spesielt med tanke på skolestart, men du kan når som helst klikke deg inn på lenken for å se seminaret om igjen.