Refleks boktrailer

Refleks boktrailer

Samfunnsfag 1–7

Refleks er et helt nytt læreverk i samfunnsfag og naturfag. Gjennom utforsking og refleksjon oppdager elevene samspillet mellom naturen og samfunnet.