Meny Lukk

Dette er Kontekst Norsk 8–10

Kontekst og kjerneelementene
I denne filmen viser vi at læreverket Kontekst tar fagfornyelsen på alvor: Hvordan kjerneelementene er grunnlaget og gjennomsyrer tilnærmingen i Kontekst. 

Tekstforskeren – start i teksten!  
Se hvordan tekst og sammenheng, samt ulike innfallsvinkler til tekst er et mulig springbrett til hele norskfaget. Kontekst i del 1 har tekster som innfallsvinkel. Et bredt utvalg av tekster gir rom for opplevelse, undring og utforsking.

Kommunikasjon og tekstskaping
Å skape tekster og kommunisere er grunnleggende i norskfaget. Her viser vi hvordan del 2 er strukturert i kurs, har en utforskende tilnærming og legger til rette for deltrening i blant annet retorikk, bruk av virkemidler og det å lage god struktur i både fiksjon og saktekster.

Oppdrag – gi rom for dybdelæring 
Oppdragene er en helt ny del av Kontekst. Dette er større og friere oppgaver som gir elevene mulighet til å fordype seg i et tema over tid, anvende kunnskap og finne ulike veier til å bygge kompetanse både i og på tvers av fag. Oppdragene kan løses tverrfaglig. 

Kontekst – helhet og sammenheng 
I denne filmen får du et eksempel på de mange veiene til læring Kontekst legger til rette for. Enten du ønsker å starte i tekst, i et kurs, i et større oppdrag, har Kontekst forslag til læringsforløp. Læreverket er systematisk strukturert, gir fleksibilitet og kan tilpasses skolens kontekst.