Meny Lukk

Dette er Enter 8–10

Dette er Enter 8–10

 

Hva er nytt i engelskfaget med fagfornyelsen?
Enter-forfatter Kirsti Grana Winsvold tar oss gjennom fagfornyelsen og hva som er nytt i engelskfaget, og hvordan endringene er implementert i Enter.

Hva er nytt i enter?
Forfatter Elizabeth Diskin forteller om engelskverket Enter og hva som er nytt til fagfornyelsen. Enter legger til rette for dybdelæring gjennom tverrfaglige og relevante temaer, meningsfulle tekster, inkluderende og engasjerende oppgaver, integrerte læringsstrategier.

Hvordan planlegge god engelskundervisning
Hvordan bruke flerspråklighet som ressurs? Elizabeth forteller om ulike strategier du kan bruke i klasserommet. Hun forteller også hvordan eleven kan jobbe tverrfaglig ved å ta i bruk Enter.

Flerspråklige og tverrfaglige muligheter
Elizabeth forteller om metoden «The four strands of English», en metode du kan bruke for å planlegge god engelskundervisning.

Læringsstrategier og inkluderende undervisning
Hvordan få med hele klassen, og hvordan gjøre undervisningen trygg? Kirsti viser hvordan vi har integrert læringsstrategier slik at undervisningen kan foregå på en måte som inkluderer alle elevene.