Ferdighetsrommet i Skolestudio

Skolestudio er Gyldendals nye digitale læringsmiljø. I Skolestudio kan du berike undervisningen din med et utvalg ressurser til Appell. Ferdighetstreningen blir en særlig viktig del av Skolestudio i norsk. Kursdelen i boka gjøres her mer aktiviserende med varierte deltreningsoppgaver. Skolestudio vil også tilby et rikt utvalg modelltekster som blir kommentert og aktivisert for elevene. Ferdighetstreningen skal gjøre eleven studieforberedt ved å tilby ressurser på flere nivåer.